Palletering er en automatisert prosess utført av maskiner eller/og roboter, og omhandler hele prosessen som skjer fra pallen er tom til pallen er pakket og klar for forsendelse.

Løsninger for palletering benytter roboter for automatisk stabling på pall, og kan bestå av pallmagasin, robot, transportbaner, merking, strekkfilming, stropping mm.

hva er palletering - ito sin palletering

Automatiseringen i jobbmarkedet kalles gjerne den fjerde industrielle revolusjon.

Den første automatiserte maskinene dukket opp da behovet for raskere produksjon og utvikling av teknologi skjøt fart på slutten av 40 tallet.

Når produksjonen tok seg opp, var automatisering løsningen for å slippe dyre lønninger og overbelastning av arbeidere.

Det å løfte esker for så å stable og pakke de på pall er en tidkrevende og belastende oppgave for manuelle arbeidere, i tillegg er det også en kontinuerlig dyr prosess for bedriftene.

Derfor er videre automatisering også i dag en stor del av moderniseringen i mange industrier og bedrifter.

Palleforsendelser med produkter er en stor del av hvordan vi transporterer gods og varer for langtransport i dag.

Transporten er bare halve prosessen!

Den andre halvdelen handler om hvordan vi pakker og gjør klar produktet på en salgbar og tilfredsstillende måte for de forskjellige kundene som venter i enden av hele prosessen.
Alt fra manuell pakking til sofistikert teknologi.

De første rad-formede maskinene så dagens lys på begynnelsen av 50 tallet og banet veien for en ny industriell revolusjon som har fortsatt frem til i dag.

Pallelastene ble pakket ved å arrangere produktene på et rad-formet pakkeområde, og pakkes så til en ferdig pakket pall som så fjernes fra maskinen og sendes videre.

På 1970-tallet var etterspørselen etter enda høyere hastigheter på palleteringsmaskinene igjen et behov.

Og man fikk på plass teknologien for en “in-line” maskin. Dette er en maskin som bruker en kontinuerlig bevegelsesstrømdeler som leder produktet til riktig sted på stablingsområdet til et lag er ferdig og plassert på pallen

To automatiserte palleteringsmetoder:

Konvensjonelle:

Konvensjonelle maskiner er et godt valg for mange pakkeopperasjoner. Dette fordi de koster mindre en robot maskiner og har et bredere utvalg for valg av fart på pakkingen. Alt fra 10 til 200 prosesser i minuttet.

Det finnes flere utvalg av konvensjonelle palleteringsmaskiner på markedet. Inkludert lav og høy-level versjoner med den vanligste forskjellen på hvor produktet mates inn i maskinen.

Robotiske:

Robotarmen ble introdusert på tidlig 80 tallet. Den er brukt for lav til middels fart. Armen med et robotverkøy i enden er til for å plukke produktene fra en conveyer eller et stablebord og plasserer de så videre på pall. Eneste måten å øke hastighet på palletering i dag er å gjøre det på flere maskiner samtidig, derfor introduserte man robotarmen.

Robotiske hastigheter måles i henhold til hvor mange sykluser per minutt de utfører.

Kategorier: Palletering